Opslagstavlen

 • Hermed information om valg til skolebestyrelsen. Der er også, desværre, nyheder om genhusning/pavilloner.

  Med venlig hilsen
  Morten Biering
   
  Morten Biering den 06-04-2018
 • Vi har fået nedenstående oplysninger vedr. byggerier og omlægning af cykelsti her til jeres orientering:

  Omlægning af fortov og cykelsti på Støberigade

  Der vil i perioden fra uge 9 til uge 31 2018 blive monteret betonelementer tæt langs fortovet på

  adressen Støberigade 27-35.

  For at sikre fodgængere og cyklister bedst muligt i denne periode mod nedfaldne materialer eller

  værktøj, opsættes der på strækningen en oplyst gang- og cykeltunnel.

  Tunnelen vil rent praktisk bestå af flere containere der sættes i forlængelse af hinanden, således man

  går/cykler ca. 30 meter i tunnelen. Tunnelen er fuldt oplyst.

  Morten Biering den 26-02-2018