SKOLELEDEREN REFLEKTERER OVER HVORDAN EN NY SKOLE KAN BLIVE TIL

Skolen i Sydhavnen er en helt ny skole indviet den 4 september 2015. Det giver en masse muligheder og åbner op for en sjov og spændende proces, der både kræver langsigtede visioner og omhyggelighed samt sans for detaljer. I startfasen er den største udfordring af alle, at vi ikke har et fælles fundament af traditioner, værdier og kultur. Historien om skolen kan derfor være svær at fortælle. Derfor er det som skoleleder min opgave at tegne en vej frem, der med tiden kan fundere den fælles fortælling om Skolen i Sydhavnen.

På denne side har jeg derfor valgt at sætte ord på de vigtigste faktorer ved opstart af en ny skole, samt en retning på, hvor jeg mener skolen skal hen med sine traditioner, kultur og pædagogik. Men jeg ved med sikkerhed, at det ikke vil blive som det ser ud i mit hoved lige nu. Dette er derfor mest et øjebliksbillede af mine intentioner for, hvordan Skolen i Sydhavnen skal bygges op i fællesskab.

INVOLVERING

Med tiden bliver vi mange deltagere i skolens hverdagsliv. Det er vigtigt at alle har en god og tæt tilknytning til skolen. Med en god tilknytning og indsigt i skolens hverdag, kan man som elev, forældre, personale eller fritidsbruger føle ejerskab over skolen og med kendskab til dens vaner og kultur føle tryghed i hverdagen. Denne indsigt og ejerskab etableres bedst, når alle grupper er involveret i processen omkring opbygning af skolen. Derfor vil vi på forskellig vis forsøge at involvere alle brugere i dele af processen, således at alle kan byde ind med ønsker og ideer til, hvordan Skolen i Sydhavnen skal udformes. Det har stor betydning for mig at vise, at der er plads til alle i denne proces, og samtidig skabe et trygt og godt læringsmiljø for alle brugere på skolen.

EN GOD UDVIKLINGSPROCES

Gode udviklingsprocesser er gode læreprocesser. Det er en klar intention at det også skal gælde for Skolen i Sydhavnen. I udviklingen skal vi alle sammen flytte os fra én måde at arbejde på til en ny og fælles måde at arbejde . For nogle vil det være en lille rejse, for andre en lidt længere.

Det er rigtigt vigtigt, at alle de involverede i Skolen i Sydhavnen forstår, at det er en læreproces for alle at flytte sig på den måde. Som pædagog, lærer, forældre, rengøringsassistent, elev, teknisk ejendomsleder, skoleleder og andre vil det betyde, at man vil lære noget hele tiden. Traditionelt tænker vi på skolen som et sted, hvor det hovedsageligt er eleverne, der skal lære noget. Men hvis vi skal forberede vores elever på det, der kommer efter skolen, skal de også forstå at læring foregår hele livet.

Vi er en skole uden traditioner, vaner og kultur og det er en af de store udfordringer ifht. opbygningen af skolen. En anden er, at der i mange år frem vil være en stor tilstrømning af nyt personale hvert år med hver deres vaner og kultur. Derfor er det vigtigt at kigge på disse med friske øjne jævnligt, igennem de første mange år af skolens levetid. Denne tankegang kan gå hen og blive en god vane, der i fremtiden kan skabe en innovativ kultur på skolen, der altid skuer fremad og udad.

TRYGT LÆRINGSMILJØ

Det er rigtigt vigtigt at få skabt gode processer og en god udvikling på Skolen i Sydhavnen fra begyndelsen. Men det er også vigtigt at være opmærksom på, at mangel på vaner, rutiner og traditioner kan gøre hverdagen utryg for mange elever. Vi gør os derfor meget umage med, at der er ro til den almindelige undervisning og klassesituation, og at eleverne har mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af klasserne. Elevernes undervisning kommer i første række, og de skal fornemme at der i klassen er gode vaner og rutiner at læne sig op ad.

Det er højt prioriteret at elevernes hverdag ikke sættes i anden række på grund af skolens udviklingsarbejde. Ved at inddrage eleverne i arbejdet, kan vi give dem en fornemmelse af, at skolens udvikling er med til at udvikle dem men også at de har indflydelse på retningslinjerne. Dette kunne tænkes at gøre eleverne til demokratiske medborgere, inden de forlader skolen.

VÆRDIER

En ny skole har som udgangspunkt ingen fælles værdier. Hvis de værdier, skolen skal bygge på, skal være anvendelige i hverdagen, er det vigtigt, at de, der skal anvende dem er med til at finde frem til dem. For mig er det vigtigt at udvikle værdier, der kan understøtte et fælles sprog og en fælles forståelse. Da det er en lang proces at skabe værdier, har jeg opsat nogle midlertidige nedenfor. De vil i de første år på Skolen i Sydhavnen være det krakskort, der skal holde os på sporet, når vi udvikler skolen.

Fællesskab

  • Elever, personale og forældre har fælles ansvar for, at skolen er et tolerant og trygt sted at være
  • Vi passer på hinanden og på skolen

Ambition

  • Vi sætter høje faglige og sociale mål
  • Vi forventer at den enkelte gør sit bedste og anerkendes for dette

Udvikling

  • Vi tænker nyt og vi deler vores tanker
  • Alle bidrager til et kreativt og inspirerende læringsmiljø, hvor alle udfordres

I disse værdier ser jeg muligheder for, at vi i opbygningsfasen kan fastholde skolen i at være et sted, hvor alle kan være med til at yde deres.

STRUKTUR

Strukturen på skolen vil være under konstant forandring de første mange år. Vi flyttede ind på skolen i august 2015 med godt 300 elever og ca. 45 ansatte. Allerede Vi har gæster på skolen, da Europaskolen er flyttet ind og skal bo på her på skolen midlertidigt. Derfor vil strukturændringer være et fast punkt hvert år, når der planlægges et nyt skoleår. Strukturen skal som tidligere nævnt underbygge elevernes hverdag, trivsel og læring, men den skal også give personalet mulighed for at udvikle aktiviteter og læringsmiljøer, der skal kendetegne skolen i fremtiden. Dette skal ske med plads til en god dialog med forældrene, der er en vigtig medspiller i at få skolens hverdag til at fungere. Derudover skal der også være plads til, at vi kan få en god dialog med alle andre interessenter, der har interesse i skolens virke. Vi ligger som skole i en helt ny bydel, der ligesom skolen skal danne sin egen kultur. Som skole vil vi meget gerne være en grundsten i denne opbygning af kultur.

PROFILEN PÅ SKOLEN

Det maritime og det naturvidenskabelige skal vi som profilskole lægge stor vægt på. Det er noget af dét jeg glæder mig rigtigt meget til. Siden 2006 har vi haft dygtige folk til at byde ind med ideer til profilen. Det er mennesker, der brænder for enten det maritime, det naturvidenskabelige eller begge dele. Jeg har mødt en del af dem. Deres energi og viden skal vi fortsat bruge som inspiration og nogle af dem vil også blive vores samarbejdspartnere. De ansatte er begyndt at kigge på perspektiverne og mulighederne i at være profilskole. Jeg har også oplevet at forældre til vore nuværende børn har rigtig gode ideer til profilen. Derfor tror jeg på, at vi kan få en masse spændende aktiviteter, der kan understøtte profilen såvel som læringen på skolen. Det bliver ikke en udfordring at få ideer nok, tværtimod bliver udfordringen at sortere og få dem sat i gang på det rigtige tidspunkt. Selvom der går noget tid før vandet når op til skolen, forhindrer det ikke vores profilarbejde - men det bliver fantastisk når vi får vand lige uden for døren.

MADSKOLE

Det er jo fantastisk at vi nu er en madskole. Det betyder, at alle elever kan købe et måltid mad hver dag. Hvad køkkenet ellers kan bruges til vil tiden vise, men der kan dukke mange forskellige muligheder op. Mit håb er at kantinen og køkkenet kan være med til at få skolen ud i byen og byen ind på skolen og skabe en kultur omkring spisesituationen der kan give nye dimensioner i læring for vores elever og personale.

VISIONEN - SKIBET DER BYGGES MENS VI SEJLER

Når man som forældre, lærer, pædagog, leder eller andre, søger en skole at arbejde på/lære fra, er visionen og rammerne betydningsfulde. Hvilke historier der bliver fortalt, hvilke visioner og værdier afspejler skolen, hvordan arbejder skolen med skemaer, bevægelse, sundhed, mobning, læsning mm., fremgår ikke af vores hjemmeside endnu. Vi bygger på skibet mens det sejler. Nu efter vi er flyttet ind er mange rammer være på plads, men der er også mange der mangler. Derfor vil historien om Skolen i Sydhavnen i de næste år handle om hvordan vi bygger skolen op.

Visionen er at mange bliver involveret i hvordan skolen udbygges. Skolen vil vende sig ud mod byen og inddrage naboer og beboer. Skolen vil også vende sig ud mod vandet og kigge på de mange muligheder, der ligger i at bo i en by omringet af vand og ikke mindst de muligheder en skole med egen havn kan tilbyde.

Vi vil skabe visionen med dialog og respekt. Vi vil skabe tillid til, at alle der skal være en del af Skolen i Sydhavnen, behandles ligeværdigt. Det gør vi i fællesskab og ambitiøst i en fortsat udviklende proces frem mod skolens endelige udformning.  

Hvis du synes det lyder spændende, så kan det være du skal være med ombord.

Med venlig hilsen

Morten Biering

Skoleleder